Muru hooldus

  • talvekahjustuste kõrvaldamine
  • riisumine
  • väetamine
  • samblatõrje
  • umbrohutõrje
  • täiendav külv
  • rullimine
  • kastmine
  • niitmine
  • trimmerdamine
 
Muru hooldus on üks vaevarikkamaid hooldustöid aias. Muru püsib ilus vaid siis, kui seda süstemaatiliselt hooldada. Tähtsamad hooldustööd on niitmine ja trimmerdamine, õhustamine, liivatamine, väetamine, kastmine, umbrohu- ja haiguste tõrje ning vajadusel muru remontimine.
 

Muru niitmine
 

Niitmine on üks olulisemaid muru hooldusvõtteid, sest sellest oleneb muru kvaliteet. Olulised on niite kõrgus ja sagedus. Kõrgemat ja sagedasemat niitmist peetakse taimekasvu seisukohalt kasulikumaks kui madalat ja harvemat niitmist. Tarbemuru niidetakse reeglina vähemalt 1 kord nädalas. Kevadel, esimestel niitmistel võiks muru jätta kõrgemaks, kui suvel. Samuti tuleks niita kõrgemalt põuaperioodidel. Sügisel peab muru jääma talvituma madalana, et vähendada lumiseene ohtu. Terrasside, kiviradade ja –parketi, piirdeaia ääres ja muudes raskesti ligipääsetavates kohtades tuleks muru trimmerdada. Niitmisel on mõistlik kasutada masinaid, mis jätavad peene niite maha, mis kõdunedes parandab murualuse mulla omadusi.
 

Muru hooldamine

 
Kevadiste hooldustööde tsükkel algab kohe pärast maapinna tahenemist muru remontimisega. Aja möödudes muutub muru auklikuks ja ebaühtlaseks. Madalamad, kui 3 cm sügavused lohud tuleb kevadel täita mullaga ja tasaseks rullida. Sügavamates lohkudes tuleb murumätas koorida, täita lohk vajaliku kõrguseni mullaga ja mätastada uuesti. Muru kulunud kohad tuleks samuti mätastada. Muru augud tuleb kindlasti õigeaegselt likvideerida, kuna edaspidi hakkab aukudesse kogunev vesi muru lõhkuma.
 
Tallamise tagajärjel muutub muld pikapeale tihedaks ja muru hakkab kiratsema. On olemas spetsiaalsed aeraatorid, millega on lihtne murukamarat õhustada. Aereerimist tehakse vahelduvalt muru liivatamisega. See soodustab heintaimede juurestiku kasvu.
 

Muru väetamine 

 
Muru vajab süstemaatilist väetamist nagu kõik taimed - väetamine paneb selle kiiremini kasvama. Sellega muutub muru tihedamaks ja vastupidavamaks umbrohtumisele. Kvaliteetse murukamara kasvatamiseks tuleks igal aastal kasutada muru püsiväetist. Oluline on meeles pidada, et murutaimed peavad väetamise ajal olema kuivad. Peale väetamist tuleks muru luuaga üle rehitseda. Muru väetamisel tuleb jälgida järgmist reeglit: kevadel antakse rohkem lämmastikku, sügisel fosforit. Sügisene lämmastik võib hävitada muru.
 

Muru kastmine

 
Pikkadel põuaperioodidel vajab muru süstemaatilist kastmist. Kasta on kõige parem õhtul, et vesi ei auraks ära enne mulda imbumist. Kasta tuleb umbes kord nädalas veehulgaga, mis vastab 20 -25 mm sademetehulgale.
 
Sammaldumine on tihti esinev probleem. Sammal viitab alaväetamisele, liigsuurele niiskusele, liiga hapule, pikka aega õhtustamata ja kehva drenaažiga pinnasele. Kui ükski ülalpool mainitud probleemide kõrvaldamine ei aita, võib proovida samblatõrjevahendit. Siiski, kui esmased sammaldumise põhjused – liigniiskus, liiga happeline keskkond ning regulaarse õhutamise vältimine – ei likvideerita, ei mõju pikapeale ka samblatõrjevahendid.

Overline Turundus